Witamy

Sobotnia Szkoła Polska im. Marii Chrzanowskiej - kształci dzieci z polskich rodzin mieszkające w Edmonton w zakresie nauki języka polskiego, historii, geografii, wychowując według tradycyjnych, dobrze sprawdzonych wzorców, zaszczepiając kulturę i rozszerzając horyzonty myślowe, pracując dla dobra starej i nowej ojczyzny. Czytaj dalej...

Nowe ogłoszenia

AGM

Obowiązkowe walne zebranie odbędzie się 4 listopada o godzinie 9:30 am w dolnej sali kościoła.

OGŁASZAMY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w sobotę 9 wrzenia.

  • Sobotnia Szkoła Polska im. M.Chrzanowskiej rozpocznie rok szkolny 2023/2024 w sobotę 9 września w kościele Matki Bożej Królowej Polski 9906 83 Ave NW, o godz. 10:00 przyjmowane będą zapisy do szkoły
  • Zajęcia szkolne prowadzone są w soboty od godziny 9:00 do 12:00
  • Serdecznie zapraszamy do przedszkola i klas od “0” do dziewiątej
  • Zapraszamy również na kurs języka polskiego dla dorosłych
  • Proponujemy atrakcyjne lekcje, wspólną naukę, wycieczki i zabawę w kręgu polskiej tradycji i kultury
Zapraszamy

Informacje financowe

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Format PDF
Informujemy, że Polska Szkoła im. Marii Chrzanowskiej w Edmonton otrzymała dotację ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu: Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w Australii, Kanadzie i Turcji
Kwota dotacji: 14 967,80 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 82 316,00 zł

Niniejsze zadanie publiczne miało na celu wsparcie szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023”.

Kwota dotacji:
2022: 8537,50 zł
2023: 8537,50 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 188 645,20 PLN
Zadanie publiczne „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Rejestracja

Przyjmujemy rejestracje na rok szkolny 2022-2023. Skontaktuj się z nami!

Oplaty za szkole za cały rok:
Jedno dziecko: $400
Dwoje dzieci: $650
Troje dzieci: $800
Elektroniczne opłaty prosimy kierować na: payment@polishschool.ca.

Nasze prace

Legenda o smokuCzytaj dalej...