Witamy

Sobotnia Szkoła Polska im. Marii Chrzanowskiej - kształci dzieci z polskich rodzin mieszkające w Edmonton w zakresie nauki języka polskiego, historii, geografii, wychowując według tradycyjnych, dobrze sprawdzonych wzorców, zaszczepiając kulturę i rozszerzając horyzonty myślowe, pracując dla dobra starej i nowej ojczyzny. Czytaj dalej...

Nowe ogłoszenia

Specjalne, fotograficzne pozdrowienia od grona nauczycielskiego!

Informacje i ankieta dotycząca badań na temat “Doświadczenia oraz samopoczucie nauczycieli i uczniów związane z nauczaniem na odległość”.

Dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
Kontakt: aleksandra.jedryszek@passhlondyn.eu

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie Psychologia. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2011 – 2020 wykładowca Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Obecnie Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie. Jako psycholog współpracuje również w poradni psychologicznej ze Szkołą Polską w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz osadzonymi w zakładach karnych. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Od 2010 roku zajmuje się kształceniem nauczycieli między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkuset popularnonaukowych.
Członkini rad programowych i organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi obecnie kilkadziesiąt prac magisterskich z zakresu psychologii i pedagogiki.
Zainteresowania naukowe: W naukowych zainteresowaniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii pracy i organizacji, psychologii osobowości, psychologii wychowawczej, psychologii międzykulturowej.

Recenzentka
- Psychologia Wychowawcza
- W latach 2014-2019 koordynator działu psychologicznego w Tygodniu Polskim w Londynie

Opis badań
Tytuł: „Doświadczenia oraz samopoczucie nauczycieli i uczniów związane z nauczaniem na odległość”. To międzynarodowy projekt obejmujący respondentów z większości krajów europejskich oraz Ameryki. W badaniach biorą udział zarówno nauczyciele/wykładowcy jak i uczniowie/studenci. Obecnie, na etapie badań pilotażowych udział wzięło ponad 700 respondentów. W projekcie zastosowane zostaną badania z powtarzanym pomiarem - drugi pomiar przeprowadzany będzie w miesiącach czerwiec/lipiec.

Projekt ma kilka celów: 1. Ustalenie czy nauczanie na odległość koreluje z wypaleniem zawodowym i lękiem u nauczycieli.
2. Ustalenie czy nauczanie na odległość jest w związku z bezradnością intelektualną uczniów.
3. Ustalenie czy i jakie istnieją różnice między nauczaniem tradycyjnym i zdalnym w ocenie nauczycieli.
4. Ustalenie czy i jakie istnieją różnice między nauczaniem tradycyjnym i zdalnym w ocenie uczniów.
5. Ustalenie czy i jakie istnieją różnice postrzegania nauczania na odległość między uczniami i nauczycielami.
6. Ustalenie czy istnieją różnice w nasileniu bezradności intelektualnej uczniów między nauczaniem tradycyjnym i zdalnym.
7. Ustalenie czy po okresie około trzech miesięcynauczania i uczenia się w formie zdalnej nastapiły zmiany w wyżej wskazanych zakresach.

Wynikiem końcowym projektu będzie publikacja w formie książki, która zawierała będzie wyniki badań oraz wynikające z nich rekomendacje i implikacje praktyczne. Wyniki oraz wnioski będą również (częściowo już są) prezentowane na konferencjach naukowych.

Link do ankiety dla nauczycieli szkół polonijnych (w języku polskim):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdGI5n2EJjocwirMxo4nit5xnF6OKTD43kGp5yqDuCEgcbMA/viewform?usp=sf_link

Link do ankiety dla nauczycieli (w języku polskim):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhH6uzP732nCdu9mLE_JNEwLKuLcT92ER9OSjHzTQ628zsog/viewform?usp=sf_link

Link do ankiety dla nauczycieli (w języku angielskim):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9qqbVOcqnpnRM-DZvUM61slCJ35MdeIaB4Ku7Jhj-FZqyeg/viewform?usp=sf_link

Link do ankiety dla uczniów (w języku polskim):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9hgAOzZWh_dMzUJh1JKM9ybHb-jmHfO5_L8jbw_56HVngDQ/viewform?usp=sf_link

Link do ankiety dla uczniów (w języku angielskim):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6eI7fX28YaeM1rT9HT-G6o-QARr1RTg1SF2veH1AmKqNZsg/viewform?usp=sf_link

Konkurs: Moje najciekawsze spotkanie z Polską online.

Konkurs: Moje najciekawsze spotkanie z Polską online to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Naciśnij tutaj!

2 maja – tak świętowaliśmy Dzień Flagi!

Oglądaj dalej!

Rejestracja

Przyjmujemy rejestracje na rok szkolny 2019-2020. Prosimy nowych studentów o wypełnienie formularz i wysłać do polishschooledmonton@gmail.com, lub przynieść na mszę 7 września, 2019.

Opłaty za szkołę:
Jedno Dziecko: $250
Dwoje Dzieci: $375
Troje Dzieci: $425

Nasze prace


Bohaterowie historii Polski w plakatach klasy szóstej

Czytaj dalej...