O Nas

Sobotnia Szkoła Polska im. Marii Chrzanowskiej - kształci dzieci pochodzące z polskich rodzin mieszkające w Edmonton w zakresie nauki języka polskiego, historii, geografii, wychowując według tradycyjnych, dobrze sprawdzonych wzorców, zaszczepiając kulturę i rozszerzając horyzonty myślowe, pracując dla dobra starej i nowej ojczyzny.

Grono pedagogiczne naszej szkoły stanowią w większości nauczycielki, wykształcone i pracujące w przeszłości w Polsce i mające również wiele lat doświadczeń w pracy w naszej szkole - Grono jest bardzo stabilne. Działalność szkoły wspiera Zarząd Komitetu Rodzicielskiego.

Wieloletnia działalność szkolna przekłada się na wiele sukcesów, które odnoszą nasi uczniowie. Gdy wybierają się do Polski, nie czują się wyobcowani i zagubieni. W kanadyjskich szkołach często wyróżniają się szerokim spojrzeniem na świat, znajomością faktów z przeszłości i obecnej historii świata, lepszą orientacją w problemach Europy i wiedzą o kulturze (także - stosowanej). Mają wpojony szacunek dla różnorodności zachowań bogactwa języków i dzięki temu bardzo dobrze przystosowują się do życia w Kanadzie, kraju który jest mozaiką tradycji i kultur.

Serdeczne podziękowanie należy się rodzicom, którzy założyli i prowadzą szkołę, starając się o jak najlepsze zaspokojenie jej potrzeb. Bez aktywnej pracy społecznej Komitetu Rodzicielskiego szkoła nie mogłaby funkcjonować.