Ogłoszenia

Ogłoszenia - styczeń i luty

5 stycznia 2019 – pierwsze zajęcia w nowym roku
12 stycznia – zbiórka butelek
9 lutego – Konkurs na najpiękniejsze wypracowanie w języku polskim - klasy 4-8
23 lutego – Dzień Języka Ojczystego – 11:00 – 14:00 Italian Cultural Centre

Ogłoszenia - grudzień

15 grudnia – Świąteczne spotkanie z Mikolajem – zajecia od 9:30 do 12:00

Wszystkich rodziców serdecznie zaprasza na szkolne spotkanie świąteczne, które odbędzie się w kafeterii.
W programie:
10:00 – 10:40 – Jasełka przygotowane przez uczniów szkoły
10:40 – 11:20 - Modlitwa, życzenia, dzielenie się opłatkiem i wspólny posiłek
11:20 – 12:00 – Śpiewanie kolęd, przybycie Mikołaja, rozdanie prezentów

Będą to nasze ostatnie zajęcia w roku 2018!

Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach

Polecamy poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, którego celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni.
Zagadnienie „dwujęzyczności” jest niezwykle istotne w utrzymywaniu znajomości języka polskiego oraz kultywowaniu tradycji i kultury polskiej wśród dzieci emigrantów. Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną.
Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.
Zachęcamy do lektury!