Ogłoszenia

OGŁASZAMY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w sobotę 9 wrzenia.

  • Sobotnia Szkoła Polska im. M.Chrzanowskiej rozpocznie rok szkolny 2023/2024 w sobotę 9 września w kościele Matki Bożej Królowej Polski 9906 83 Ave NW, o godz. 10:00 przyjmowane będą zapisy do szkoły
  • Zajęcia szkolne prowadzone są w soboty od godziny 9:00 do 12:00
  • Serdecznie zapraszamy do przedszkola i klas od “0” do dziewiątej
  • Zapraszamy również na kurs języka polskiego dla dorosłych
  • Proponujemy atrakcyjne lekcje, wspólną naukę, wycieczki i zabawę w kręgu polskiej tradycji i kultury
Zapraszamy

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023”.

Kwota dotacji:
2022: 8537,50 zł
2023: 8537,50 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 188 645,20 PLN
Zadanie publiczne „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.