Historia

Established 1991

W 1991 roku w mieście Edmonton istniały już dwie polskie szkoły, jedna całotygodniowa, im. J. Pawła II-go, druga sobotnia, im. H. Sienkiewicza - obie na północy miasta. Tymczasem młode wówczas południe zasiedliło coraz więcej emigrantów polskich przybywających z Włoch, Hiszpanii, Niemiec. Rodzice wozili swe dzieci "za rzekę", by mogły kontynuować naukę j. polskiego. Ktoregoś czerwcowego dnia, czekając na nie, zastanowili się, czy nie sensowniej byłoby stworzyć kolejną szkołę gdzieś, gdzie byłoby im bliżej jeździć.

W ciągu trzech i pół miesciąca załatwili wszystko. Tymczasowy Komitet Rodzicielski działał bardzo energicznie. W pomieszczeniach kościoła Matki Bożej Królowej Polski, zapadły decyzje - szkoła będzie się utrzymywać z opłat wnoszonych przez rodziców uczniów, będzie ośmioklasowa, lekcje trwać będą od 9-tej do 12-tej, będzie to głównie nauczanie j. polskiego, ale także elementy historii i geografii Polski.

21 września miał miejsce początek roku szkolnego. Siedzibą szkoły stała się Allendale School (6415, 106 Street), a przyjęła ona imię Marii Chrzanowskiej, działaczki polonijnej, która prowadziła polską szkołę, harcerstwo i stacje radiową przez długie lata. Do założycieli szkoły należeli: Helena Fita, Halina Madej, Wiesława Bąk, Grażyna Nieradka, Henryk Lang i państwo Mrówkowie i do nowej szkoły zapisano przeszło 100 dzieci. Teraz, ponad 10 lat później, wciąż uczymy z taką samą pasją nasz ojczyzny język, kulturę i historię na południu Edmonton.