Maria Chrzanowska

1913-2003

Pani Maria Chrzanowska urodziła się 16 stycznia 1913 roku w Kutach, leżących we wschodnich regionach przedwojennej Polski. Jej dzieciństwo przypadło na lata I-szej wojny światowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Pierwszym Seminarium Państwowym im. A. Asnyka we Lwowie. Maturę zdała w 1932 roku. Po kilku latach pracy nauczycielskiej wyszła za mąż za pana Jan Chrzanowskiego, również nauczyciela. Już przed wybuchem drugiej wojny światowej urodził się ich syn, Zbigniew. Pan Jan, powołany do służby wojskowej, musiał opuścić Kuty, a wkrótce też Polskę. Rodzina traci go z oczu przez 7 długich lat, gdyż walczy pod komendą brytyjską. W 1946 roku odnajdują sie - pani Maria z synkiem wyjeżdża do męża do Niemiec, potem do Anglii, decydują się na emigrację do Kanady.

4 maja 1948 roku przybywają do Edmonton. Tutaj w 1951 roku, urodziła sie ich córka Teresa. Od chwili przybycia, pani Maria i pan Jan biorą udział w życiu Polonii edmontońskiej. Pani Maria przez 31 lat pracuje w sobotniej szkole polskiej im H. Sienkiewicza, prowadząc ją i organizując harcerstwo. Uczestniczy w pracach Kongresu Polonii Kanadyjskiej, należy do organizacji etnicznych. W 1962 roku rozpoczyna pracę w polskim radiu - przez 33 lata prowadzi polskojęzyczne programy na falach CKUR.

2 lipca 2003-go roku odeszła na zawsze patronka naszej szkoły, pani Maria Chrzanowska. W pierwszą rocznicę jej śmierci uświadamiamy sobie boleśnie Jej brak. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2003/04 minutą ciszy uczczono pamieć obojga, pani Marii i zmarłego wkrótce po Niej, pana Jana. Już nie zasiądą w pierwszych ławkach naszego koscioła, by patrzyć z dumą na dzieło swego życia - uczące się języka polskiego i historii Polski, w Kanadzie, urodzone dzieci. Ale - pamieć o nich pozostanie, póki instnieć będzie ta szkoła. Może nawet dłużej - póki żyć będą i Ją wspominać uczniowie.