Programy

Polska Szkoła Sobonia im. Marii Chrzanowskiej prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży od 4-tego do 18-tego roku życia. Przez dziewięć klas u nas uczniowie uczą się o Polskim języku, kulturze, historii i geografii, i biorą udział w uroczystościach Polskich świąt i konkursach literackich. Pod koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują dyplom oraz nagrody rozdawane najlepszym absolwentom.

Lekcje odbywają się od 9AM do 12PM w soboty w Strathcona High School .