Administracja

Grono Pedagogiczne

Dyrektor
Agata Guzik polishschooledmonton@gmail.com
Nauczyciele
Małgorzata Hatfield Przedszkole
Boguslawa Micek Zerówka
Elżbieta Rzechówka 1 Klasa
Marzena Sloniowski 2 Klasa
Anetta Makarewicz 3 Klasa
Natalia Sobólska 4/5 Klasa
Dorota Kuś 6 Klasa
Julita Walczak 7 Klasa
Joanna Dumicz 8/9 Klasa
Jakub Kenig Język polski od podstaw
Anita Kuźma Muzyka
Ewelina Odyjewska Pomoc

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego

Przewodnicząca
Magdalena Luczak-Cwik
Wice-Przewodnicząca
Joanna Domanska
Sekretarz
Ewa Silverman
Skarbnik
Barbara Cieslik
Kasia Kuflikowska
Dyrektor
Agata Guzik
Członkowie Zarządu
Anna Tyszkiewicz
Ewa Komar
Monika Cox
Anita Kuzma
Marta Yull
Agnieszka Green
Komisja Rewizyjna
Paulina Pietrzak
Magdalena Wisniewska Szulz
Paulina Makowiec